JOB OPENINGS

Mô tả công việc: Admin: Quản lý tài sản thiết bị, văn phòng phẩm , teabreak của Công ty bao gồm :…

Mô tả công việc: Yêu cầu công việc: Chính sách và chế độ::

Mô tả công việc: Yêu cầu công việc: Chính sách và chế độ:

Posted 8 months ago

Mô tả công việc: Yêu cầu công việc: Cơ hội & chế độ : Hình thức ứng tuyển:

RESPONSIBILITIES BLUESEED HÀ NỘI Idea & Content Planning/ Researching Content development & Production coordination Content Management REQUIREMENTS BLUESEED HÀ NỘI: Why should…

RESPONSIBILITIES IN BLUESEED HÀ NỘI JOB REQUIREMENTS IN BLUESEED HÀ NỘI Why should you apply for Blueseed ? Candidates please send your…

Job Description in Blueseed Hà Nội: Requirements in Blueseed Hà Nội: Why should you apply for Blueseed? Candidates please send your CV…

Mô tả công việc tại Blueseed Hà Nội: Yêu cầu công việc : Ứng viên gửi CV tới địa chỉ mail: [email protected]

Mô tả công việc Business Development Manager : Yêu cầu công việc Business Development Manager :

Mô tả công việc Senior Business Development: Yêu cầu công việc Senior Business Development: Chế độ phúc lợi : Ứng viên quan…

Mô tả công việc Business Development Executive Yêu cầu công việc Business Development Executive Chế độ phúc lợi : Ứng viên quan…

Job Description Business Development Manager Required skills and experience Business Development Manager: Why should you apply for Blueseed ? Candidates please send…

Job Description Senior Business Development: Required skills and experience Senior Business Development: Why should you apply for Blueseed ? Candidates please send…

Job Description Business Development Executive: Required skills and experience Business Development Executive: Why should you apply for Blueseed ? Candidates please send…

Job Descriptions Senior Digital Performance: Job Requirements Senior Digital Performance: Why should you apply for Blueseed ? Candidates please send your CV…